להכין מהארץ ● רשיון בינלאומי ○ זה נכון שרשיון הרכב הישראלי מוכר באופן רשמי במדינות שונות ומגוונות. בין המדינות – ארה“ב, חלק ניכר ממדינות אירופה, אוסטרליה ועוד כמה מדינות...